Epicurus

“Vreemdeling, hier zult u het goed hebben. Hier is de lust het hoogste goed”. Deze tekst stond op het tuinhek van de tuin in Athene waar Epicurus zijn filosofische school had gevestigd. Epicurus wordt al eeuwen verguisd en vereerd door mede-filosofen.

Epicurus werd in 342 voor Christus geboren op het eiland Samos. In 306 voor Christus vestigde hij zich in Athene en stichtte hij een filosofische school. Hij werd al snel een geduchte concurrent van de andere filosofen. Zijn ‘pluk-de-dag’-mentaliteit zorgde voor veel aanhangers. Er waren ook vrouwen en slaven leerling van de school, en dat was voor die tijd heel bijzonder.

Epicurus heeft de school tot zijn dood in 271 voor Christus geleid. Hij vond het vooral belangrijk dat mensen zich niet lieten leiden door vrees voor de Goden of het hiernamaals, maar hun eigen vrije wil zouden volgen.