Immanuel Kant

Immanuel Kant is geboren in 1724 in het Pruisische Königsberg. Hij is tot zijn dood in 1804 nooit verder dan 40 kilometer buiten zijn geboorteplaats geweest. Zijn invloed reikt veel verder dan zijn eigen reizen; Kant is nog steeds één van de bekendste Duitse filosofen.

Kant was de zoon van een arme zadelmaker. In de 18e eeuw was het niet gebruikelijk dat kinderen van arme ouders gingen studeren, maar Kant was zo intelligent dat het de plaatselijke dominee opviel. Dankzij hem kon Kant eerst naar de Latijnse school, en vervolgens naar de Universiteit van Königsberg. Hier studeerde hij theologie, filosofie en natuurwetenschappen. Uiteindelijk werd Kant hoogleraar aan diezelfde universiteit.

Hoewel Kant nooit gereisd heeft, nam hij wel deel aan de grote maatschappelijke discussies van de 18e eeuw. Via brieven en boeken gaf hij zijn mening over bijvoorbeeld de Franse Revolutie. Hij heeft ruim dertig boeken gepubliceerd, waarvan zijn ‘Kritieken’ het bekendst zijn. Dit zijn drie boeken waarin hij kritisch kijkt naar de filosofie in het algemeen, de ethiek en de esthetiek (schoonheidsleer). Kritisch bekijken betekent volgens Kant zaken verstandelijk, met behulp van de rede beoordelen. Hierbij moeten oude vooroordelen en vooronderstellingen los worden gelaten.

Kant overleed in 1804 en liet zeer veel werk na waar nog steeds driftig over wordt gediscussieerd. In 2004 is zijn 200-jarige sterfdag uitgebreid herdacht.