Plato

Plato is misschien wel de bekendste filosoof. Zelfs mensen die nooit iets met filosofie doen kennen het begrip ‘platonisch’. De hele westerse filosofie is door de Britse filosoof A.N. Whitehead een ‘serie voetnoten bij Plato genoemd.

Plato werd rond 427 voor Christus geboren in Athene. Hij was de zoon van adellijke ouders. Er is niet veel zeker over zijn leven, zo schijnt Plato niet eens zijn echte naam te zijn, maar is het een schuilnaam voor Aristocles. In veel van zijn werken schrijft Plato over zijn beroemde leermeester Socrates. Socrates werd in 399 voor Christus ter dood veroordeeld wegens de slechte invloed die hij op de jeugd van de stad zou hebben en het niet vereren van de goden.
Volgens Plato staat het hele leven in het teken van het bereiken van het goede. Het goede is bij Plato niet alleen het moreel goede, maar ook het mooie en onaangetaste. Hij ziet het vergaren van kennis als een deugd. Hij gaf minder praktische ethische aanwijzingen dan Aristoteles. Plato concentreerde zich vooral op het bovenaardse en de politiek.

Plato stierf in 347 voor Christus. De Akademie die hij had opgericht bleef nog bijna duizend jaar bestaan, en is een voorbeeld voor moderne universiteiten.