Thomas Hobbes

Mensen zijn niet te vertrouwen, ze zijn egoïstisch en alleen op hun eigen voordeel uit. Dat is het mensbeeld van de filosoof Thomas Hobbes. Deze negatieve blik op de menselijke natuur is deels te verklaren uit de roerige tijden die hij heeft meegemaakt.

Thomas Hobbes werd geboren in 1588, het jaar dat de Spaanse vloot Engeland aanviel. Tussen 1639 en 1651, een groot deel van het leven van Hobbes dus, waren er burgeroorlogen. Het lijkt waarschijnlijk dat deze gebeurtenissen invloed hebben gehad op de filosofie van Hobbes.

In 1651 schreef Hobbes zijn bekendste boek, Leviathan. Hierin beschrijft hij de ‘natuurtoestand’ van mensen, een maatschappij zonder overheid of koning. Volgens Hobbes is dit een dramatische situatie, vol geweld en onrechtvaardigheden. Daarom is de beste regeringsvorm een absolute monarchie, een koninkrijk waarin de koning of koningin alle macht heeft. Hij maakt hierbij wel de kanttekening dat het volk zich mag ontdoen van een heerser als hij zijn werk niet goed doet, er is een onzichtbaar ‘sociaal contract’ tussen de koning en de bevolking.

Hobbes heeft lang geleefd, hij is 89 geworden. Hij heeft in die tijd veel geschreven waaronder werken over recht, het menselijk lichaam en een aantal vertalingen van Griekse en Latijnse boeken. Maar hij blijft het meest bekend om de Levithian.