Thomas van Aquino

In de duistere middeleeuwen was er 700 jaar niets aan filosofie gedaan, en opeens was daar Thomas van Aquino. Zo lijkt het althans te zijn gegaan volgens sommige filosofieboeken. Natuurlijk is er ondertussen wel gefilosofeerd, vooral in de Arabische wereld. Dit neemt niet weg dat Thomas van Aquino een zeer grote invloed heeft gehad op de filosofie en op het Christelijk geloof.

Thomas van Aquino leefde van 1225 tot 1274. Als hij 15 is gaat hij naar de universiteit van Napels, waar hij onder andere over Aristoteles leert. Hij werkt de deugdenethiek van Aristoteles verder uit. Hij voegt onder andere de christelijke deugden ‘hoop, geloof en liefde’ toe. Een groot verschil is dat Aristoteles je niet deugdzaam gedragen als een vergissing of onverstandigheid ziet, volgens Thomas van Aquino is het een zonde. Aristoteles is een grote inspiratiebron van Van Aquino. In zijn geschriften noemt hij hem ‘de filosoof’, een nadere aanduiding vindt hij niet nodig.

Vijftig jaar na zijn dood werd Thomas van Aquino heilig verklaard. In navolging van zijn werken zijn de filosofische stromingen thomisme en neothomisme ontstaan.