Home

Welkom op de site die draait om ethische dilemma’s. Ethische dilemma’s zijn van alle tijden en iedereen wordt er op een zeker moment wel mee geconfronteerd.

Op deze site worden fictieve en reële voorbeelden van dilemma’s verzameld en ook van feedback voorzien. De feedback is allereerst geformuleerd op basis van “gezond verstand”, zoals mensen geneigd zijn er gewoonlijk zelf over te denken. Echter, de feedback is aangevuld vanuit verschillende ethische perspectieven, waardoor een steviger fundament ontstaat om een definitieve mening te vormen rondom het ethisch dilemma. Op deze wijze wil deze site niet alleen ethische dilemma’s en dus vragen opwerpen, maar ook oplossingsrichtingen aangeven waarmee u zelf in de praktijk uw voordeel kunt doen.

Uitgewerkte dilemma’s

De volgende dilemma’s zijn op deze site uitgewerkt:

Uitgewerkte ethische stromingen

De volgende ethische stromingen zijn beschreven:

Filosofen en ethiek

Op deze site is een overzicht van filosofen te vinden en wat zij over ethiek hebben gezegd en vooral geschreven. Het betreft: