Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (1748-1832) was een wonderkind. Al op zijn derde begon hij met het leren van Latijn en op zijn twaalfde ging hij naar de universiteit. Hij studeerde daar rechten, maar besloot geen advocaat te worden. In plaats daarvan werd hij een invloedrijk filosoof.

Bentham vond het niet rechtvaardig dat rechters uitgingen van morele wetten in plaats van de gevolgen van een daad. De rest van zijn leven heeft hij besteed aan het publiceren van zijn gedachtes hierover. Hij werd bekend door zijn theorie over het utilisme, die hij publiceerde in 1789. Daarnaast heeft hij een modelgevangenis ontworpen, het panopticon. In een panopticon weten gevangenen niet zeker of ze worden bekeken door bewakers, waardoor ze zich volgens Bentham altijd goed zullen gedragen.

Jeremy Bentham was betrokken bij de oprichting van het Londense University College. Op die plek wordt zijn skelet, gevuld met stro en aangekleed, nog steeds bewaard. Er gaan geruchten dat zijn skelet bij belangrijke bestuursvergaderingen aanwezig is. Hij staat dan in de notulen als “Present, but not voting”.